อยากจะหายตัว (จาก "ละคร ดวงแบบนี้ไม่มีจู๋")

ส้ม มารี