รักไกลๆ ก็พอ (จาก "ละคร ทุ่งเสน่หา")

ปราโมทย์ วิเลปะนะ