อยากหยุดเวลาไว้ (จาก "ละคร ลิขิตรักข้ามดวงดาว")

นนท์ ธนนท์