เจ็บเพื่อรัก (จาก "ละคร เพลิงรักเพลิงแค้น")

โฟร์ท นฤมล จิวังกูร