แม่ดอกจำปี (จาก "ละคร สัตยาธิษฐาน")

โจ้ ธณรัฐ ปิ่นเวหา