เพราะฉันคนเดียว (จาก "ละคร ด้ายแดง")

มาลีวัลย์ เจมีนา