เปิดใจ (จาก "ละคร ลับลวงใจ")

ชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน