สัญญากับคำว่ารอ (จาก "ละคร กลิ่นกาสะลอง")

เต้น นรารักษ์ MIC IDOL