ไม่อยากรักใคร ถ้าไม่ใช่เธอ (จาก "ละคร เพลิงพรางเทียน")

โบว์ลิ่ง มานิดา เรืองศรี