แบ่งใจ (จาก "ละคร เพลิงพรางเทียน")

จั๊ก ชวิน จิตรสมบูรณ์