ยายายา (จาก "ละครทองเอก หมอยา ท่าโฉลง")

มาริโอ้ เมาเร่อ