จากนี้ขอมีเพียงเธอ (จาก "ละคร ชาติเสือพันธุ์มังกร")

จิรศักดิ์ ปานพุ่ม