จะรักจะร้าย (จาก "ละคร ตุ๊กตาผี")

นรีกระจ่าง คันธมาส