คนสำคัญของอ้าย (จาก "ละคร ชุมแพ")

เด่นคุณ งามเนตร