ไม่มีใครเหมือนเธอ (จาก "ละคร มีเพียงรัก")

สิงโต นำโชค