ขอให้เหมือนเดิม (จาก "ละคร ด้วยแรงอธิษฐาน")

นภ พรชำนิ