เพราะเธอคนเดียว (จาก "ละคร เสน่ห์รักนางซิน")

อาเล็ก ธีรเดช