อย่าวัดด้วยสายตา (เพลงประกอบละคร คุณแม่สวมรอย)

บีม จารุวรรณ บุญญารักษ์