ทั้งจำทั้งปรับ

แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข, YOUNGOHM, KARN