ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ

ลุลา กันยารัตน์ ติยะพรไชย