ใกล้ชิดแพ้คิดถึง (ซีรี่ย์ My Dear Loser รักไม่เอาถ่าน)

กัน นภัทร