คนๆเดียว (เพลงประกอบละคร เตียงนางไม้)

ลี่ ภานุ - กลม อรวี