เพิ่งจะรู้ (เพลงประกอบละคร หมอเทวดา)

วิตดิวัต พันธุรักษ์ - ศิริขวัญ เตชะพัฒนารัตน์