เวอร์จิ้นฮิตส์

ขอเพลงที่
0-2269-0040

อีซี เอฟเอ็ม

ขอเพลงที่
0-2269-0050

SMS เวอร์จิ้น ฮิตส์

พิมพ์ 955 เว้นวรรค ชื่อเพลง
ส่งมาที่ 4515000

SMS อีซี่ เอฟเอ็ม

พิมพ์ชื่อเพลง
ส่งมาที่ 4849155

Eazy HitZ Download

โหลดเพลง, ริงโทน
*492250

HitZ Download Grammy

โหลดเพลง, ริงโทน
*493333

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์
เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

ผู้ขอสมัครสมาชิก becteroradio.com กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน

  1. การสมัครสมาชิก becteroradio.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ becteroradio.com ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ becteroradio.com หากทีมงาน becteroradio.com ตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
  3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
  4. สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
  5. ผู้สมัครต้องยินยอมให้ becteroradio.com ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลการสมัคร หากตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ชัดเจน ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
  6. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง becteroradio.com ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อย หากท่านละเมิด ทีมงาน becteroradio.com มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
  7. ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทีมงาน becteroradio.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจาก becteroradio.com จะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  8. ทีมงาน becteroradio.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
  9. ทีมงาน becteroradio.com ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

ยอมรับข้อตกลง  

* กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ *
นามสกุล *
เลขบัตรประชาชน *
อีเมล์ *
กรุณาใส่อีเมล์ของท่านที่ใช้งานได้จริง หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อความถึงอีเมล์นี้เพื่อเปิดใช้งาน Username ของท่าน
ยืนยันอีเมล์ *
โทรศัพท์มือถือ  
เพศ *
วันเกิด *
   
ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ
Username *
 
กรุณาใส่อักษร a-z, 0-9 หรือ underscores อย่างน้อย 4 ตัวอักษร
 
เมื่อมีการยืนยันอีเมล์ของคุณแล้ว ระบบจะส่งรหัสผ่านให้ทางอีเมล์ของคุณอีกครั้ง
(ถ้าไม่มีอีเมล์กรุณาตรวจสอบใน Junk Mail)
   
  กรุณาใส่อักษรที่เห็นในภาพ *