ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว 'JBJ 1st CONCERT [JOYFUL DAYS] IN BANGKOK' | BEC Tero Radio
GALLERY