เวอร์จิ้นฮิตส์

ขอเพลงที่
0-2269-0040

อีซี เอฟเอ็ม

ขอเพลงที่
0-2269-0050

SMS เวอร์จิ้น ฮิตส์

พิมพ์ 955 เว้นวรรค ชื่อเพลง
ส่งมาที่ 4515000

SMS อีซี่ เอฟเอ็ม

พิมพ์ชื่อเพลง
ส่งมาที่ 4849155

Eazy HitZ Download

โหลดเพลง, ริงโทน
*492250

HitZ Download Grammy

โหลดเพลง, ริงโทน
*493333

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

ร่วมสนุก
ขั้นตอนการร่วมสนุก
1.ลงทะเบียน  กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อรักษาสิทธิ์กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2.บอกเราสั้นๆว่าเพลงอะไรของ Lenka ที่คุณคิดว่าฟังแล้วทำให้หัวใจคุณเต้นไม่เป็นจังหวะ พร้อมเหตุผลสั้นๆโดนใจ
3.คุณก็มีสิทธิ์รับบัตรชม Eazy Fan Meeting with Lenka ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคมนี้  
ที่ อนันตรา แบงคอก สาทร  จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล  รางวัลละ 2 ใบ
4.หมดเขตร่วมสนุกและประกาศผลรางวัล 4 ตุลาคมนี้  ทาง www.eazyfm.com

ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
ชื่อเพลง
เหตุผลสั้นๆ
 
เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com