เวอร์จิ้นฮิตส์

ขอเพลงที่
0-2269-0040

อีซี เอฟเอ็ม

ขอเพลงที่
0-2269-0050

SMS เวอร์จิ้น ฮิตส์

พิมพ์ 955 เว้นวรรค ชื่อเพลง
ส่งมาที่ 4515000

SMS อีซี่ เอฟเอ็ม

พิมพ์ชื่อเพลง
ส่งมาที่ 4849155

Eazy HitZ Download

โหลดเพลง, ริงโทน
*492250

HitZ Download Grammy

โหลดเพลง, ริงโทน
*493333

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์
   บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิล์ด จำกัด (มหาชน) โดยปัจจุบันนี้ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ ได้ให้บริการรายการวิทยุ 2 คลื่น ได้แก่ คลื่นเอฟเอ็ม 95.5 (95.5 เวอร์จิ้น ฮิตซ์) ซึ่งเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และคลื่นเอฟเอ็ม 105.5 (อีซี่ เอฟเอ็ม 105.5) ซึ่งได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบันทั้ง 2 คลื่นได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ผ่านระบบออนไลน์ ทาง www.becteroradio.com รวมทั้งผ่านโมบายไซต์ ที่ m.virginhitz.com และ m.eazyfm.com และผ่าน โมบาย แอพพลิเคชั่น สำหรับ iPhone, iPad และ Blackberry อีกด้วย เว็บไซต์ได้รับรางวัลเว็บไซต์สถานีวิทยุยอดเยี่ยมอันดับ 1 ติดต่อกันทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จาก Truehits.net

BEC-Tero Radio Company Limited is part of the BEC-TERO Entertainment family a subsidiary of BEC World Plc., Thailand's largest media company.
BEC-Tero Radio currently provides radio services through 2 stations; 95.5 Virgin Hitz which has been operating since 2002 and EAZY FM 105.5, which has been operating since 1994. Both stations also broadcast online at www.becteroradio.com as well as via mobile sites at m.virginhitz.com and m.eazyfm.com and mobile application on iPhone, iPad and Blackberry. Our website has been awarded No.1 radio station website by Truehits.net Web Award for 5 consecutive years since 2005.