เวอร์จิ้นฮิตส์

ขอเพลงที่
0-2269-0040

อีซี เอฟเอ็ม

ขอเพลงที่
0-2269-0050

SMS เวอร์จิ้น ฮิตส์

พิมพ์ 955 เว้นวรรค ชื่อเพลง
ส่งมาที่ 4515000

SMS อีซี่ เอฟเอ็ม

พิมพ์ชื่อเพลง
ส่งมาที่ 4849155

Eazy HitZ Download

โหลดเพลง, ริงโทน
*492250

HitZ Download Grammy

โหลดเพลง, ริงโทน
*493333

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์
 
   

ที่อยู่
3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 23-24 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เวอร์จิ้นฮิตส์
ขอเพลงที่
0-2269-0040

อีซี เอฟเอ็ม
ขอเพลงที่
0-2269-0050

SMS เวอร์จิ้น ฮิตส์
พิมพ์ 955 เว้นวรรค ชื่อเพลง
ส่งมาที่ 4515000

SMS อีซี่ เอฟเอ็ม
พิมพ์ชื่อเพลง
ส่งมาที่ 4849155

Eazy HitZ Download
โหลดเพลง, ริงโทน
*492250

HitZ Download Grammy
โหลดเพลง, ริงโทน
*493333

โทรศัพท์
0-2262-3500

ติดต่อฝ่ายขาย วิทยุ Direct Team
0-2262-3509

ติดต่อฝ่ายขาย วิทยุ Agency Team
0-2262-3509

ติดต่อฝ่ายขายเว็บไซต์
0-2262-3564

ติดต่อฝ่ายเว็บไซต์
0-2262-3503

สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด

 • เดินทางโดย BTS ลงสถานีพร้อมพงษ์ (1.3 ก.ม.)
  ใช้ทางออกหมายเลข 2 และ หมายเลย 4
  เข้าซอยสุขุมวิท 24 เดินทางโดย Taxi หรือมอเตอร์ไซต์รับจ้าง

 • เดินทางโดย BTS ลงสถานีทองหล่อ (1.4 ก.ม.)
  ใช้ทางออกหมายเลข 2
  เข้าซอยสุขุมวิท 36 เดินทางโดย Taxi หรือมอเตอร์ไซต์รับจ้าง

 • เดินทางโดย MRT ลงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (1.6 ก.ม.)
  ใช้ทางออกหมายเลข 1
  ใช้เส้นทางพระราม 4 เดินทางโดย Taxi หรือมอเตอร์ไซต์รับจ้าง
  และโดยสารรถประจำทางขึ้นที่ป้ายไผ่สิงห์โต สาย 46, 115, ปอ. 510

ทางด่วนที่ใกล้ที่สุด

 • ท่าเรือ (1.4 ก.ม.)
 • พระราม 4 (คลองเตย) (2.2 ก.ม.)
   
 
ชื่อ/สกุล
อีเมล์
หัวข้อ
ข้อความ
ป้องกันสแปม
 
 เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com